image

Intake integrale sessies

Voorafgaand aan de integrale sessies, zal er een uitgebreide intake plaatsvinden. En bij elke eerstvolgende sessie, is er een kort voorgesprek om te evalueren waar je staat ten opzichte van je gestelde doel. De intake geeft inzicht in je vraagstelling, je verwachtingen en dat wat je wilt bereiken met behulp van de integrale sessies. Ook biedt de intake helderheid of het goed voelt om met elkaar verder te gaan. Na afloop van dit ontmoetingsgesprek zal ik je bovendien kort laten ervaren wat het is om met je eigen onderbewustzijn te werken. En je krijgt, voor een eerste ondersteuning, een op jou afgestemd Bachbloesemflesje mee. Dit naar aanleiding van wat er in dit gesprek naar voren is gekomen. Tijdsduur intake: 1,5 a 2 uur.

Is er voorbereiding nodig op een sessie?

Een therapiesessie vraagt geen spirituele of intellectuele voorbereiding. De enige voorwaarde is het verlangen jezelf te willen zijn en om de waarheid over jezelf dus te willen horen en te (h)erkennen. Als je je ontvankelijk opstelt, je (zelf)oordelen kunt loslaten en je eventuele spirituele cynisme kunt loslaten, zal de informatie die belangrijk, nodig of noodzakelijk is voor het oplossen van jouw vraagstuk, zich spontaan aandienen. In een vorm die helemaal bij jou past. Tijdens de sessie behoud je altijd zelf de regie. Jij (en je onderbewustzijn) bepalen hoever je wilt en kunt gaan. Werken met het onderbewustzijn biedt dus alle veiligheid die nodig is.

Als het financieel niet haalbaar is

Wanneer je niet in de mogelijkheid bent of wanneer jouw huidige budget echt niet toereikend genoeg is om het genoemde sessiebedrag te betalen, wil je me dit dan laten weten? Ik vertrouw erop dat we eruit zullen komen; dat we tot overeenstemming kunnen komen over de hoogte van het bedrag of dat we een inventieve oplossing zullen vinden die passend is voor beiden.