Visie & Missie Praktijk GrOOOts

Dat doen waarvoor je bent geboren

Alles heeft een functie. Alles heeft zijn doel. Een goed werkende klok laat ons zien hoe laat het is. En een trein brengt je naar je gewenste bestemming. Als we als mens zijn 'vastgelopen' in het leven, dan voelt de een zich onrustig, ontevreden, gefrustreerd en een ander voelt zich niet lekker in zijn vel of zelfs verdrietig. Gewoonweg omdat je niet meer (volledig) dat kunt doen waarvoor je bent bestemd. Je schiet je eigen doel voorbij, en dat is zonde.

new

Om dit onprettige gevoel te compenseren, gaan we ons veelal nog sterker orienteren op de buitenwereld; we gaan nog drukker aan de slag en de resultaatgerichte verlangens nemen toe. Want daar denken we 'het geluk' alsnog te kunnen vinden. Het goede nieuws is: je bent al 'gelukt'. Gelukt komt van het Duitse woordje 'geluckt' wat 'heel' betekent. Je bent al heel. Je bent al wie je bent. Je hoeft niets of niemand te worden. En je hoeft dus niet op zoek te gaan naar het geluk buiten jou. Je hoeft niets buiten jou te veranderen of te realiseren. Je hoeft alleen maar 'naar binnen te gaan' en je hart te openen: om je eigen essentie te herinneren en je uitsluitend daaraan nog te willen meten. Zo kan het duurzame geluk van binnenuit worden hervonden. En daarna is het aan jou om keer op keer je eigen essentie zichtbaar te maken aan de buitenwereld. Dan leef je niet meer van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.

Praktijk GrOOOts laat je herinneren wie je echt bent, herstelt, maakt heel wat gebroken is, verbindt hoofd en hart en pakt dat aan wat jouw levensdoel, geluk, in de weg staat. De therapiesessies bieden je nog niet eerder gevonden antwoorden en uitwegen. Zodat jij gewoon jij kunt zijn en doet waarvan je blij wordt.

Aristoteles zegt hierover: "We zijn het gelukkigst wanneer we doen waarvoor we, van nature, zijn geboren."

image

Wat doet Praktijk GrOOOts?


Praktijk GrOOOts is een praktijk voor bewustwording en persoonlijke groei tot een 'nieuw' mens (zelfrealisatie).

Praktijk GrOOOts bevordert zelfrealisatie en richt zich daarvoor op de herinnering van je essentie en alles wat je ervan afhoudt en wat nodig is om jezelf te zijn. Zodat jij het leven kunt leven waarvoor je bent bestemd. Dit proces van zelfrealisatie is een geleidelijk proces. Elke sessie is een stapje dichterbij je echte zelf. Dichterbij jouw GrOOOtsheid!

Nadat de essentie van je hulpvraag helder is, gaan we aan de hand van een behandelplan doelgericht aan de slag. Samen je vraagstelling oplossen; niet door er eindeloos over te praten. Maar bovenal door te ervaren, voelen, zien, luisteren en al spelenderwijs te ontdekken wat er is en wat ontwikkeld mag worden om jezelf te zijn.

new

Om je vraagstelling op te lossen, werken we tijdens de therapiesessies met behulp van je hogere en onderbewustzijn. Het zijn de beste raadgevers die je in huis hebt. Je eigen innerlijk beleefde beelden en lijfelijk gevoelde emoties maken je bewust en zorgen tegelijkertijd voor diepgaande veranderingen die blijvend zijn. Deze sterk doorwerkende ervaringen neem je mee als een opgegraven schat waar je de rest van je leven uit kunt blijven putten. Het cliche van 'dichterbij jezelf komen, jezelf zijn' geef je daadwerkelijk vorm. Naast de krachtige innerlijke ervaringen waarmee je naar huis gaat, zal je hulpvraag gedurende de sessies altijd in een breder perspectief worden geplaatst zodat je eveneens begrijpt wat jouw unieke levensdoel is.

Ik zie het als mijn taak om je tijdens een sessie een ondersteunend kader te bieden dat past bij jouw vraagstelling, waarbinnen je je eigen weg en uitwegen kunt vinden. Bovendien zie ik het als mijn taak om je in contact te brengen met je innerlijke weten zodat zichtbaar voor je wordt vanuit welke oude overtuigingen en emoties jij leeft. Die je in de wegstaan om te zijn wie je bent. Door inzicht te hebben in en uiting te geven aan dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven, kan er heling ontstaan. Dit is direct van invloed op je leven in het hier en nu. Je kunt meer volgen wat het gevoel je zegt, beter staan voor je mening. Je kunt meer jezelf zijn.

Mijn verlangen achter Praktijk GrOOOts


NU AL je eigen-hemel-op-aarde!!

Ik geloofde als kind en nog steeds in een vredevolle wereld waarin je gelukkig bent. En voor mij ligt juist in de herinnering van wie je ten diepste bent die vredevolle hemel-op-aarde besloten. Praktijk GrOOOts is opgericht vanuit dit verlangen.

new

Zijn wie je ECHT bent, wie je WAS en wie je weer ZULT WORDEN, is wat mij boeit. Jezelf zijn, vrede en geluk. Het zijn de drijvende krachten achter mijn leven en werk. Mens, herinner en herken je ware GrOOOtsheid! Leef je echte zelf!

Spiritueel therapie en de methodieken

Als Spiritueel Therapeut geef ik spiritueel therapie en maak ik gebruik van uiteenlopende technieken. Spiritueel therapie is een psychotherapeutische en energetische behandelwijze en valt onder de Natuurgerichte Gezondheidszorg. De meest gebruikte methodieken binnen deze therapievorm en waarmee ik werk, zijn: NLP, Regressietherapie, Reincarnatietherapie, Voice dialogue, Kernintegratie, Aura en chakrareading, Therapeutic healing, Focussen, Droomwerk, Stervensbegeleiding (Simontontherapie) en werken met Bachbloesemremedies. Ook behandel ik mensen voor bepaalde klachten met de Biotensor. Door deze methodieken geintegreerd aan te bieden en af te stemmen op je vraagstelling, kan je gaandeweg vanuit verschillende invalshoeken antwoorden vinden voor je vraagstuk. Aanvullend en op verzoek kan je bij mij bovendien terecht voor berekening en betekenis van je geboortegetal (numerologie). Eveneens kan ik je bondige persoonlijke informatie geven ontleend aan de maya-kalender.