terug naar overzicht eenmalige consulten

Wil je begrijpen wat de betekenis is van dat onbestemde gevoel?

Omschrijving

Heb je dat wel eens, dat je een onbestemd gevoel ergens bij hebt, bij of in een situatie, bij een persoon of ten aanzien van iets? En dat je niet helemaal weet wat dit gevoel jou precies te vertellen heeft? Dat je er niet helemaal je vinger op kunt leggen en er dus ook geen betekenis aan kunt geven? Herken je dat? Door te focussen, krijg je grip op je gevoel en kom je achter de betekenis ervan. Je raakt de essentie van de boodschap; de bedoeling van je gevoel kan je met focussen helder maken.

Focussen is een proces dat sommige mensen van nature al doen. Focussen is een techniek die mensen leert zien hoe persoonlijke (onderhuids levende) problemen en thema’s concreet in het lichaam merkbaar zijn; het probleem heeft zich als het ware op een specifieke plek in jouw lichaam gevestigd in een specifieke vorm. Focussen is een naar binnen gerichte aandacht voor het aanvankelijk nog vage gevoel (dat hoort bij je vraag/probleem) met als doel: het begrijpen van de essentiele betekenis. De oorzaak van je vraagstelling wordt in deze sessie dus niet achterhaald.
Door deze gefocuste aandacht raak je feitelijk het gevoel in je lichaam aan. Hierdoor komt het in beweging en kan er een innerlijke verandering ontstaan die voor jou comfortabel en fijn voelt. Tijdens de sessie bied ik je een ondersteunend kader waardoor je de preciese betekenis van dat onbestemde gevoel kan doorgronden. En als je eenmaal helderheid hebt met betrekking tot de essentie van je gevoel, kan je op zoek naar oplossingen om je weer van binnenuit goed en tevreden te voelen. Wat kan je doen? Wat is nodig? Wat mag ontwikkeld worden? De oplossingen die door focussen spontaan naar boven borrelen en in jou ontstaan, kunnen vaak door het ‘beperkte verstand’ niet worden bedacht.

Focussen is uitermate geschikt voor onprettige situaties waarin je met regelmaat verzeild raakt, of als je geconfronteerd wordt met een persoon die je telkens opnieuw zo’n onbestemd gevoel geeft. Ook kan het gaan om iets waar je gewoon last van of moeite mee hebt, wat op de een of andere manier aan je trekt en energie van je vraagt. Vaak kan je er niet helemaal je vinger opleggen, de juiste woorden bij vinden maar het houd je wel bezig. Tijdens de sessie maken we dat wat nu nog impliciet is, expliciet.
Een korte intake gaat vooraf aan de focussessie. Om vast te stellen wat de vraag/het probleem/ de situatie is waar jij dus je aandacht op wilt richten. De sessie start met een korte ontspanning om daarna ruimte te maken voor het nog onbestemde maar wel aanwezige gevoel in jou. We gaan hieraan alle aandacht geven, omdat het gehoord wil worden. En we zullen stilstaan bij wat er ontwikkeld, aangepakt of veranderd mag worden om je weer goed te voelen. Door te focussen maak je bewust wat nu nog onbewust is. Focussen geeft helderheid.

Doel/resultaat

- Het maakt je bewust van onderhuidse thema’s die om aandacht vragen.
- Je bent gewaar hoe een aspect in jouw leven een plek en vorm heeft in jouw lichaam.
- De essentiele betekenis van je vage onbestemde gevoel is nu helder.
- Je weet wat je nodig hebt om je weer goed te kunnen voelen.
- Het onbestemde gevoel is veranderd in een meer comfortabel gevoel.
- Je hebt duidelijk zicht op wat je mag ontwikkelen om meer jezelf te zijn.
- Focussen draagt niet bij aan het achterhalen van de oorzaak van het gevoel.

Nodig/ extra

- Vantevoren helderheid over het onbestemde vage gevoel waarvan je de preciese betekenis wilt begrijpen.
-Jouw tijd: 1 a 1,5 uur. Afhankelijk van wat er zich spontaan aandient tijdens de sessie.

Extra: om je huidige ontwikkelingsproces(sen) positief te ondersteunen en te transformeren, kun je eveneens gebruikmaken van Bachbloesemremedies. Zie het eenmalige consult ‘Wil je jezelf met een bloesem meer in balans brengen?’ Op verzoek kan ik dan een Bachbloesemflesje voor je samenstellen binnen de tijd van dit consult. Dan zal uitsluitend 7,50 euro worden berekend voor het flesje inclusief bloesem voor een periode van drie weken.

Bel voor een afspraak 06 27 488 125. Of ga naar het contactformulier.

 new