terug naar overzicht eenmalige consulten

Wil je een belemmerende overtuiging veranderen in een positief ondersteunende?

Omschrijving

Elk mens heeft overtuigingen. Elke overtuiging is waarheid voor die persoon. En dat wat je gelooft, wat je denkt, zul je ervaren. Overtuigingen kan je verdelen in onbeperkte en beperkte overtuigingen. Bij onbeperkte overtuigingen kun je bijvoorbeeld denken aan gedachten als: mislukking bestaat niet alleen feedback, ik hoor erbij, ik maak het mogelijk, ik kan het, wat ik doe is goed etc. Bij beperkte overtuigingen kun je denken aan: ik ben onbelangrijk, wie zit er nu op mij te wachten, ik ben niet slim, ik bak er niks van, ik doe het nooit goed, als ik kies voor mezelf ben ik egoistisch. De eerstgenoemde kan je ook wel een aangename, bekrachtigende overtuiging noemen omdat je ermee aangename ervaringen creeert. Als je leeft vanuit beperkende overtuigingen, dan zal je in situaties verzeild raken die minder prettig zijn. Die afbreuk doen aan je zelfvertrouwen, aan je slagkracht, gevoel van vrijheid, welzijn en geluk.
Heb je last van overtuigingen die je beperken? Die je gevangen, klein houden waardoor je niet tot je volste recht komt? Waardoor je nog niet dat kunt ervaren in je leven wat je eigenlijk diep van binnen wel wilt ervaren? Achter welke beperkende, steeds terugkerende, overtuiging wil je vandaag nog een punt zetten? En vanuit welke nieuwe overtuiging wil je gaan leven? Voorafgaand aan de sessie staan we vooral stil bij je beperkende overtuiging en bij de nieuwe gewenste overtuiging van waaruit je wilt gaan leven. De sessie begint met een korte ontspanning waarna we in twee stappen met behulp van je onderbewustzijn je beperkende overtuiging afzwakken en in twee stappen je nieuwe gewenste overtuiging positief bekrachtigen.

Doel/resultaat

- Je oude beperkende overtuiging is afgezwakt.
- Je hebt ruimte gemaakt voor de nieuwe overtuiging die je wilt gaan ervaren in je leven.
- Je nieuwe onbeperkte overtuiging is positief bekrachtigd.
- Je gewenste overtuiging is innerlijk verankerd en oproepbaar.

Nodig

- Vantevoren helderheid over de overtuiging die je wilt loslaten.
- Vantevoren helderheid over de nieuwe gewenste overtuiging van waaruit je wilt gaan leven.
- Jouw tijd: 1 uur.

Bel voor een afspraak 06 27 488 125. Of ga naar het contactformulier.

 new